پروژه ساختمان اداری سفین

زمين پروژه : 2547 متر مربع واقع در شهرك سفين جزيره كيش.
ساختمان: 11 طبقه اداري در 8512 مترمربع متراژ ساخت و ساز براساس پروانه ساختمان شامل 5540 متر مربع بناي مفيد.
مشارکت پروژه : 30% صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و 70% کرانه

فهرست