پروژه برج IT کیش

فروشگاه بزرگ “شمس تبریزی” با زیربنای حدود 2740 متر مربع در 4 طبقه و 45 واحد کوچک و بزرگ تجاری با کلیه امکانات و آسانسور پانارما,در مرکز جزیره کیش (جنب بازار مریم) به بهره برداری رسیده و در سال 84 به موسسه IT کیش واگذار شده است.

فهرست