عملیات نصب سایبان پارکینگ های روباز در محوطه در حال انجام می باشد.

آینده ساز کرانه کیش
فهرست