در تاریخ دوم آذر ماه سال 1400 اعضای هیات مدیره صندوق آینده ساز از پروژه های شرکت کرانه (پروژه های درحال ساخت کرانه 1، کرانه 2 و همچنین محل پروژه آتی VIP ) در جزیره زیبای کیش بازدید به عمل آوردند.

فهرست