عملیات اجرایی نمای سفالی بلوک B در حال انجام است که در این مرحله قاب های سفالی در حال نصب بر روی نما می باشد.

آینده ساز کرانه کیش
فهرست