عملیات نصب روشنایی، کاشت درختان نخل و اجرای فضای سبز  محوطه مرکزی و همچنین اجرای کفپوش ضلع شرقی پروژه کرانه 1 در حال انجام می باشد.

فهرست